Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Prezentacja wybranych prac dyplomowych


Prezentacja wybranych prac dyplomowych

Poniżej zamiszczono opis wybranych prac dyplomowych zrealizowanych pod kierownictwem pracownikow KTMiM.