Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Awards


2022

Distinction for Dominika Klóska in the Young Scientists Competition for the conference presentation: The use of input depth maps in decoder-side depth estimation

Laureates: Dominika Klóska,

Wyróżnienie dla Dominiki Klóski w Konkursie Młodych Naukowców za referat: Wykorzystanie wejściowych map głębi w estymacji głębi po stronie dekodera
2020

Distinction for Dawid Mieloch in the competition for the best doctoral dissertation in the field of image processing

Laureates: Dawid Mieloch,

Wyróżnienie dla Dawida Mielocha w Konkursie na najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie przetwarzania obrazów
Distinction for Adrian Dziembowski in the competition "City of Poznań award for outstanding doctoral dissertation"

Laureates: Adrian Dziembowski,

Wyróżnienie dla Adriana Dziembowskiego w Konkursie "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską"
2019

Nomination for the Polish Intelligent Development Award 2019

Laureates: Krzysztof Wegner,

Mgr inż. Krzysztof Wegner received a nomination for the prestigious Polish distinction Intelligent Development Awards 2019 under the patronage of the President of the Patent Office of the Republic of Poland Alicji Adamczak, Ph.D.Miło nam poinformować o otrzymaniu przez Pana mgr. inż. Krzysztofa Wegnera nominacji do prestiżowego wyróżnienia Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak w kategorii: „Naukowiec przyszłości".

Nominacja została przyznana za projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu LIDER VIII.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.

Projekt „MUCHA – System rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego” dotyczy akwizycji i przetwarzania przestrzennej reprezentacji sceny ruchomej. Jest kontynuacją i rozwinięciem prowadzonych przez kierownika projektu wieloletnich prac badawczo-rozwojowych nad rejestracją, przetwarzaniem i wyświetlaniem obrazu trójwymiarowego oraz jego rozszerzeniem - obrazem przestrzennym. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu rejestracji i przetwarzania obrazów przestrzennych o bardzo wysokiej rozdzielczości, dużej liczbie rejestrowanych promieni i szerokim kącie akwizycji. Wynikiem projektu będzie technologia konstrukcji nowej generacji kamer obrazu przestrzennego. W ramach prac wykonane zostaną prototypy kamer obrazu przestrzennego, umożliwiające pełną rejestracje przestrzenną obserwowalnego świata (prawie hologramu). Ponadto, wraz z systemem akwizycji (rejestracji obrazu przestrzennego) opracowane zostaną specjalistyczne algorytmy przetwarzające zarejestrowaną przestrzenną scenę ruchomą. Opracowane algorytmy, zaimplementowane w dedykowanym oprogramowaniu, umożliwią miedzy innymi wyświetlanie obrazów przestrzennych na nowej generacji monitorach obrazu przestrzennego (holograficznych, autostreoskopowych), nad którymi kończone są obecnie prace wdrożeniowe w wielu miejscach na świecie. Opracowane algorytmy umożliwią także wirtualne spacery w uprzednio zarejestrowanych ruchomych scenach przestrzennych, precyzyjne pomiary geometryczne zarejestrowanych obiektów lub fragmentów sceny, a także rearanżacje materiału wizyjnego w dużo szerszym zakresie niż jest to możliwe obecnie.2nd award for Dawid Mieloch in the competition of the Foundation for the Development of Radiocommunication and Multimedia Technologies for the best doctoral dissertation in the field of radiocommunication and multimedia technologies

Laureates: Dawid Mieloch,

II nagroda dla Dawida Mielocha w Konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych
Distinction for Adrian Dziembowski in the competition of the Foundation for the Development of Radiocommunication and Multimedia Technologies for the best doctoral dissertation in the field of radiocommunication and multimedia technologies

Laureates: Adrian Dziembowski,

Wyróżnienie dla Adriana Dziembowskiego w Konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych za najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.
2018

2nd award for Adrian Dziembowski in the Young Scientists Competition for the conference presentation: Fast view synthesis for free-viewpoint television systems

Laureates: Adrian Dziembowski,

II Nagroda dla Adriana Dziembowskiego w Konkursie Młodych Naukowców za referat: Szybka synteza widoków wirtualnych dla systemów telewizji swobodnego punktu widzenia
2017

LIDER VIII programme award

Laureates: Krzysztof Wegner,

Mgr inż. Krzysztof Wegner, dr inż. Olgierd Stankiewicz, mgr inż. Jakub Stankowski, mgr inż. Jakub Siast won a research grant under the„LEADER” program organized by Polish National Center for Research and Development

At the end of year 2017 the list of prize winners in prestigious LEADER program, organized by Polish National Center for Research and Development was announced. The program is dedicated to support young scientists in their innovative and commercially promising research works. Mgr inż. Krzysztof Wegner, dr inż. Olgierd Stankiewicz, mgr inż. Jakub Stankowski, mgr inż. Jakub Siast from the Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronicswere awarded the second place. The project proposal was previously developed under the lead of dr inż. Tomasz Grajek.

The contest jury of LEADER has highly evaluated the professional qualifications of the team and prospective research on a novel system for capturing and processing of spatial video. The project called “MUCHA” aims at developing a modern light field camera, made of modules, that potentially can be manufactured and introduced into the market.

Symbolic bank checks along with diplomas were handed out to the laureates by prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Director of National Center for Research and Development during the gala dinner on December 6th in Warsaw. Prof. dr hab. inż. Jolanta Józefowska, the Pro-rector of Poznan University of Technology, was also present at the dinner.

Congratulations and all the best to the prize winners!Mgr inż. Krzysztof Wegner, dr inż. Olgierd Stankiewicz, mgr inż. Jakub Stankowski, mgr inż. Jakub Siast w konkursie NCBiR-LIDER uzyskali finansowanie projektu badawczego “MUCHA”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wyłoniło laureatów VIII edycji prestiżowego programu LIDER. Program ten wspiera badania młodych naukowców, które cechują się dużą innowacyjnością i potencjałem komercjalizacyjnym uzyskanych wyników badań. Wśród tegorocznych zwycięzców konkursu, na wysokim 2. miejscu, znalazł się zespół w składzie: mgr inż. Krzysztof Wegner, dr inż. Olgierd Stankiewicz, mgr inż. Jakub Stankowski, mgr inż. Jakub Siast, pracownicy Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Politechniki Poznańskiej. Pierwotny wniosek o projekt badawczy został przygotowany pod kierunkiem dra inż. Tomasza Grajka.

Komisja konkursowa programu LIDER wysoko oceniła kwalifikacje naukowe zespołu oraz jego wniosek o finansowanie badań nad nowoczesnym systemem rejestracji i przetwarzania obrazu przestrzennego. Projekt zakłada opracowanie nowoczesnej modułowej kamery pola światła, która może być wprowadzona na rynek.

Symboliczne czeki oraz pamiątkowe dyplomy wręczył laureatom konkursu dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, podczas uroczystej gali, która odbyła się dnia 6. grudnia 2017 w Warszawie. Politechnikę Poznańską, poza laureatami, reprezentowała na gali pani Prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Jolanta Józefowska.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu!

2016

2nd award for Dawid Mieloch in the Young Scientists Competition for the conference presentation: Image segmentation in depth map estimation

Laureates: Dawid Mieloch,

II Nagroda dla Dawida Mielocha w Konkursie Młodych Naukowców za referat: Segmentacja obrazu w estymacji map głębi
3rd award for Adrian Dziembowski in the Young Scientists Competition for the conference presentation: Multi-view synthesis in free-viewpoint television systems

Laureates: Adrian Dziembowski,

III Nagroda dla Adriana Dziembowskiego w Konkursie Młodych Naukowców za referat: Wielowidokowa synteza w systemach telewizji swobodnego punktu widzenia
2015

START programme award for MSc Eng Krzysztof Wegner

Laureates: Krzysztof Wegner,

Mr Krzysztof Wegner, E.Sc., assistant in the Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics for the second time received a grant for young scientists called “START”. The grant was received from the Foundation for Polish Science. “START” program is the largest scholarship fund for the best young scientists in Poland. In 2015 edition of the competition, 130 scholarships were granted. The winners were carefully selected out of 1241 candidates who applied in this program.Outstanding teaching activities award

Laureates: Krzysztof Klimaszewski,

Krzysztof Klimaszewski, PhD received a reward for his outstanding teaching activities . The reward was granted by the Rector of PUT, based upon the opinions given by the students.Minister of Science and Higher Education reward for outstanding scientific achievements

Laureates: Olgierd Stankiewicz,

Mr Olgierd Stankiewicz, PhD, assistant in the Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics received a reward from Minister of Science and Higher Education for outstanding scientific achievements. The reward was for his doctoral dissertation „Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems”, which was defended with honors at the Faculty of Electronics and Telecommunications. The dissertation adviser was professor Marek Domański. The winners received statuettes from the hands of Minister of Science and Higher Education at the gala in the Palace of the Primate of Poland in Warsaw. Mr. Stankiewicz received also congratulations letter from the Rector of Poznan University of Technology, prof. dr. hab. inż. Tomasz Łodygowski.First award for Ph.D. Olgierd Stankiewicz in the contest for the best Ph.D. dissertation in the field of radio communications and multimedia technologies

Laureates: Olgierd Stankiewicz,

Ph.D. Olgierd Stankiewicz received the first award in the contest for the best Ph.D. dissertation related to radio communications and multimedia technologies organized by the Foundation for the Development of Radio communications and Multimedia Technologies for the dissertation Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems (supervisor - prof. Marek Domanski). The contest included dissertations in the field of radio communications or multimedia techniques, defended with distinction between January 1, 2014 and January 9, 2015. The contest jury consisted of 5 professors of technical universities and the representatives of the foundation and media sponsors. 4 finalists were invited to present their works during the National Conference on Radiocommunications and Broadcasting 2015.
2014

The distinction and congratulation letters for three graduates of the Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics

Laureates: Dawid Mieloch, Adrian Dziembowski, Agnieszka Kuehn,

We inform that the jury of the Medal for The Distinguished Graduate of Poznan University of Technology competition granted six distinctions among the graduates of all faculties of Poznan University of Technology of the year 2014. Half of the distinctions were granted to the graduates of the Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics. Among the graduates who received the congratulation letters are: M.Sc. Dawid Mieloch, M.Sc. Adrian Dziembowski and M.Sc. Agnieszka Kuehn. All three theses were supervised by Professor Marek Domański.

START programme award for MSc Eng Krzysztof Wegner

Laureates: Krzysztof Wegner,

The Foundation for Polish Science distinguished M.Sc.Eng. Krzysztof Wegner and awarded him a scholarship in the START programme. The aim of the programme is to distinguish the most talented young researchers and the scholarships serve as recognition of their scientific attainments and as an incentive for further growth by enabling them to devote themselves fully to their research. Candidates are evaluated on the basis of their scientific achievements and the research plans they submit. This year’s scholarship-recipients were chosen from 1250 candidates, the Foundation selected 136 beneficiaries – outstanding young scholars at the beginning of their scientific carreer, who already achieved some success in their field of study.The TOP 7 of "Polish Invention 2014" (Polski Wynalazek 2014) Competition

Laureates: Sławomir Maćkowiak, Łukasz Januszkiewicz, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński, Łukasz Kamiński,

The team of Chair of Multimedia Telecommunications and Electronics is one of the finalists of “Polish Invention 2014” – competition organized by Polish Television TVP1 together with Ministry of Education for inventors from entire country. The second edition gathered over hundred teams and only seven of them got into the finals. The team representing our University (Ph.D. Sławomir Maćkowiak, M.Sc. Eng. Łukasz Januszkiewicz, M.Sc. Eng. Krzysztof Kowalak, M.Sc. Eng. Paweł Gardziński, M.Sc. Eng. Łukasz Kamiński presented innovative system for automatic detection and classification of human behavior.
Read more (pol)Distinction for Ph.D. Krzysztof Klimaszewski in the Best Ph.D. Dissertation Contest

Laureates: Krzysztof Klimaszewski,

In the Polish nationwide contest for the Best Ph.D. Dissertation of the years 2012-2013 related to the theory and the applications of the information systems for processing, analysis and interpretation of images and scenes, object recognition, modeling, generation and visualization of objects and scenes, perception and visual communication, the distinction was granted to Ph.D. Krzysztof Klimaszewski for the thesis “Compression algorithms of multi-view sequences” (supervisor: Prof. Marek Domański).

Only one award and one distinction have been granted in this contest. The contest is organized by the Association for Image Processing.
The award for young author

Laureates: Jarosław Samelak,

The Foundation for Supporting the Development of Radiocommunication and Multimedia Technologies awarded to Eng. Jarosław Samelak 3rd prize in the competition for the best paper prepared and presented by a young author. The prize was granted to the paper “Optimized implementation of HEVC decoder” (Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC) presented during National Conference on Radiocommunications and Broadcasting 2014.
KKRRiT 2014 - The best poster award

Laureates: Jarosław Samelak, Cezary Korzeniewski, Łukasz Kowalski, Jakub Stankowski,

The Foundation for Supporting the Development of Radiocommunication and Multimedia Technologies distinguished the poster “Optimized implementation of HEVC decoder” (Zoptymalizowana implementacja dekodera HEVC) as the best poster presented at National Conference on Radiocommunications and Broadcasting 2014. The poster prepared by Jarosław Samelak, Cezary Korzeniewski, Łukasz Kowalski and Jakub Stankowski was chosen from over 30 posters presented during the conference.
The first award for Ph.D. Jacek Konieczny in the Best Ph.D. Dissertation Contest

Laureates: Jacek Konieczny,

In the contest organized by the Foundation for Supporting the Development of Radiocommunication and Multimedia Technologies for the Best PhD dissertation related to radiocommunication and multimedia technologies Ph.D. Jacek Konieczny received the first award for the dissertation “Motion Information Coding for 3D Video Compression” (supervisor: Prof. Marek Domański). In this year’s edition of the contest Ph.D. dissertations defended between 1st January 2013 and 21st February 2014 were submitted. The contest jury consisted of 5 professors of technical universities and the representatives of the foundation and media sponsors. 6 finalists were invited to present their works during the National Conference on Radiocommunications and Broadcasting 2014 in Warsaw.
2013

Special prize of Marshal of Pomorskie voivodeship

Laureates: Sławomir Maćkowiak, Łukasz Januszkiewicz, Krzysztof Kowalak, Paweł Gardziński, Łukasz Kamiński,

Special prize of Marshal of Pomorskie voivodeship awarded during 9. Industrial Technology, Science and Innovation Fair TECHNICON-INNOWACJE 2013 for a system for automatic detection and classification of human behaviour developed by the team of Chair of Multimedia Telecommunications and Electronics: dr inż. Sławomir Maćkowiak, mgr inż. Łukasz Januszkiewicz, mgr inż. Krzysztof Kowalak, mgr inż. Paweł Gardziński, mgr inż. Łukasz Kamiński.
About award (pol)
Kalman Fazekas Special Award

Laureates: Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Marek Domański,

Kalman Fazekas Special Award for the best paper presented on International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP 2013, 7-9 July 2013, Bucharest, Romania for the paper "Video Quality in Multiple HEVC Encoding-Decoding Cycles" by Jakub Stankowski, Tomasz Grajek, Krzysztof Wegner, Marek Domański
Gold medal in INNOWACJE 2013 contest during TECHNICON-INNOWACJE 2013 fair

Laureates: Marek Domański, Tomasz Grajek, Robert Ratajczak, Krzysztof Klimaszewski, Maciej Kurc, Jakub Stankowski, Marta Stępniewska, Krzysztof Wegner, Adrian Dziembowski, Dawid Mieloch, Tytus Sielach,

Gold medal in INNOWACJE 2013 contest during 9. Industrial Technology, Science and Innovation Fair TECHNICON-INNOWACJE 2013 for „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów” (Stereoscopic system for automatic measurements of vehicle dimensions) developed by the team of Chair of Multimedia Telecommunications and Electronics: prof. dr hab. inż. Marek Domański, dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska, mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski, inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach and in cooperation with Zylia sp. z o.o., Poznań.
Project description, About award (pol)
2012

First prize for Ph.D. Tomasz Grajek in the Best Ph.D. Dissertation Contest

Laureates: Tomasz Grajek,

In the Polish nationwide contest for the Best Ph.D. Dissertation defended at Polish scientific institutions (2010-2011), in the scope of widely understood communication between the computer and its ambience by means of images, and the application of information systems for processing, analysis and interpretation of images and scenes, object recognition, modelling, generation and visualisation of objects and scenes, perception and visual communication, the award was granted to Ph.D. Tomasz Grajek for the thesis “Modeling of advanced video encoders” (supervisor: Prof. Marek Domański).

Only one award has been granted in this contest. The contest is organized by the Association for Image Processing.