Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Hubert Żabiński, Krzysztof Wegner, Jakub Stankowski, Tomasz Grajek,
Wpływ algorytmów demozaikowania na dokładność kalibracji systemów wielokamerowych,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. 86, No. 6, Poznań, Poland, 2017, pp. 475-478, ISSN: 1230-3496,
Full textEndNoteCitation