Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Adrian Dziembowski, Agnieszka Kuehn, Dawid Mieloch,
Telewizja swobodnego punktu widzenia – nowa usługa czy futurystyczna wizja?,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 8-9/2014, August/September 2014, pp. 734-737,
EndNoteCitation