Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Krzysztof Klimaszewski,
Ocena efektywności kompresji sekwencji wielowidokowych ,
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2008, Wrocław, Poland, 9-11 April 2008,
EndNoteCitation