Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański,
Nowe technologie kompresji obrazu ruchomego dla nowych usług multimedialnych,
Przegląd Telekomunikacyjny, Vol. LXXXI, No. 8-9/2012, September 2012, pp. 611-616,
EndNoteCitation