Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Maciej Bartkowiak,
Multimedia - przełom technologiczny ,
Przegląd Telekomunikacyjny, No. 6/2005, June 2005, pp. 209-215,
EndNoteCitation