Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański,
Chapter: Kompresja obrazów,
Book: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji. Podstawy. Multimedia. Transmisja.,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, pp. 696-739, ISBN: 978-83-01-17445-3,
EndNoteCitation