Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Publication

Marek Domański, Roger Świerczyński,
Analiza korelacyjna obrazów rzeczywistych,
10 Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, Polska, 1994, pp. 116-124,
EndNoteCitation